Firma za 1 den

Firma za 1 den
Založeno 22.08.2019
V přípravě od 22.08.2019 do 26.08.2019
Připomínkování od 26.08.2019 do 30.11.2019 (plánováno)
Garant
Ondrej Profant
Stav
Připomínkování
Aktuální stav od
26.08.2019
Připomínkování plánováno do
30.11.2019
Počet mincí na účastníka
8
Počet účastníků
0/6
Garanční výbor
Hospodářský výbor

Popis

Cílem návrhu zákona je posílit práva osob na poskytnutí služeb orgánů veřejné moci elektronickým způsobem. Návrh umožňuje stát se živnostníkem nebo založit společnost s ručením omezeným jednoduše z domova přes internet, a to do 24 hodin, s celkovými náklady ve výši 500 Kč a možností úhrady poplatku platební kartou.

Digitalizace startu podnikání odstraní jak byrokracii, tak i časové a finanční transakční náklady, které začínající podnikatelé musí řešit. Zároveň umožní zvýšit produktivitu veřejné správy pomocí automatizace jednotvárných a opakujících se úkonů, což ušetří nemalé finanční prostředky i státu.

Návrh je projednávám sněmovnou jako ST 446 - http://public.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=446

Veřejnost

Toto připomínkové řízení je veřejné.

Soubory k připomínkování

Přílohy

firma-za-1-den-ST-446-duvodova-zprava.pdf

get_app Stáhnout soubor

Veřejné komentáře

Autor: Josef Svačinka

Nádhera. Už žádné zdlouhavé vyřizování a náklady navíc.

Autor: Matěj Božik

založení podniku nesmí trvat déle než 3 pracovní dny

a nemělo by stát více než 100 eur

veškeré související formality by měly probíhat u jediného správního orgánu

veškeré registrační formality by mělo jít vyřídit online

zápis podniku do obchodního rejstříku jiné země EU by měl také probíhat online (prostřednictvím kontaktních míst v členských státech).

https://europa.eu/youreurope/business/running-business/start-ups/starting-business/index_cs.htm

Autor: David Stros

Je dobré zjednodušit založení firmy, ale ruku v ruce by se mělo vyřešit to, že dle novely Zákona č. 435/2004 Sb. z roku 2015 zanikl nárok na podporu v nezaměstnosti společníkům obchodních společností bez ohledu na to, zdali z dané společnosti mají nějaké příjmy či nikoliv.

Dle mého názoru tato úprava postrádá logiku a pouze diskriminuje konkrétní formu majetku. Pokud budu vlastnit byt na investici, který mi přináší nájem, nebo akcie, ze kterých budu pobírat dividendy, tak nic z toho není dle zákona překážkou pro pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Jako zaměstnanec odvádím sociální pojištění (+ zaměstnavatel se mnou má také spojené odvody). Proč by mělo být rozhodující, pokud přijdu o práci, jaké druhy majetku vlastním a ne to, kolik jsem odvedl na sociálním pojištění?

Až přijde další recese, tak místo toho, aby se člověk snažil spolu se zaměstnáním nějakým způsobem diverzifikovat své příjmy a zároveň přispívat k rozvoji ekonomiky, tak ze strachu ze ztráty zaměstnání je de facto nucen preventivně ukončit své podnikání.

Přidat veřejný komentář

Pomocí tohoto formuláře můžete zveřejnit svůj komentář k připomínkovému řízení. Zveřejnění komentáře je podmíněno ověřením e-mailové adresy. Komentáře neslouží k diskusi, proto je z každé e-mailové adresy možné potvrdit nejvýše jeden komentář k připomínkovému řízení.

Captcha