Novela exekučního řádu

Novela exekučního řádu
Založeno 22.08.2019
V přípravě od 22.08.2019 do 22.08.2019
Připomínkování od 22.08.2019 do 30.11.2019 (plánováno)
Garant
Lukáš Kolářík
Stav
Připomínkování
Aktuální stav od
22.08.2019
Připomínkování plánováno do
30.11.2019
Počet mincí na účastníka
10
Počet účastníků
1/12
Garanční výbor
Ústavně právní výbor

Popis

Návrh zákona zavádí krajskou místní příslušnost exekutorů (princip teritoriality) a slučování exekucí povinného u jednoho exekutora (princip “jeden dlužník - jeden exekutor”). Podle návrhu nově dojde ke sloučení exekucí u jednoho exekutora v kraji trvalého pobytu povinného.

Následkem této úpravy bude posílena nestrannost exekutora a jeho nezávislost na oprávněném, neboť mu bude pohledávky přiřazovat soud a on je tak nebude muset sám aktivně vyhledávat. Tímto způsobem se zvýší vymahatelnost práva i pro malé věřitele, neboť exekutoři v současné praxi často upřednostňují pohledávky velkých institucionálních věřitelů.

Sloučením exekucí jednoho povinného pod jednoho exekutora odpadne i výrazná administrativní zátěž třetím subjektům. Zaměstnavatelé, pojišťovny, banky apod. budou vyřizovat jednom jednu žádost o informace pro jednoho exekutora, nikoliv množství stejných žádostí pro více exekutorů spravující pohledávky jednoho povinného. Sloučením navíc dojde i ke snížení nákladů řízení, což na straně povinného zvýší možnost splatit pohledávky.

Návrh je projednávám sněmovnou jako ST 295 - http://public.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=295

Veřejnost

Toto připomínkové řízení je veřejné.

Soubory k připomínkování

Veřejné komentáře

Autor: david michal

§ 39a (4) ... Soud přiděluje exekutorům věci vždy postupně, podle abecedního pořadí příjmení exekutora ..

Tady může být drobný problém, pokud se exekutor přejmenuje. Asi by bylo lepší řadit podle nějakého neměného údaje, třeba dle r.č.

Autor: Rudolf Vyhnalík

Dobrý den,

mám radost že se konečně s náklady exekutorů něco děje. Bohužel nastává jiný problém, který je podle mého důležitější a to je, že jakmile se člověk dostane do spárů exekutora (a stát se to může každému) je takřka nemožné svůj dluh splatit. Vám přijde normální, že lidem v ČR strhává exekutor peníze x let, ale nejsou se zplacením ani v polovině? Vím existuje ještě Insolvence bohužel se do ní lidi nehranou. NEDIVIM SE. Lidem v insolvenci zbude malá částka, která nepokryje dnešní náklady na život. Nezapomínejte, že lidé potřebují jíst, dostat se do práce a nedej bože živit svou rodinu. Děkuji

Autor: Vladimir Šíp

Doporučuji ještě přidat tzv. maximální lhůtu na vymáhání daným exekutorem. Domnívám se totiž, že když exekutor nemá maximální časový limit na vymožení, záměrně pohledávku nevymáhá. To omezení by mohlo být takové, že pokud uplynula stanová lhůta, jdou úroky a náklady vzniklé na řízení na vrub exekutora. Soukromému exekutorovi bych dal právo přenechat takovou pohledávku zpět k vymáhání soudem. Maximální lhůtu navrhuji 3 roky od platnosti dané exekuce.

Autor: Hana Jelínková

Dobrý den,

navrhuji Poslanecké sněmovně vyjímku pro dlužníky FÚ,kteří nestačili zaplatit jistinu do 31.12.2010.Nově dle daňového řádu lze požádat o prominutí příslušenství až od 1.1.2015 na dluh , ne zpětně.Dlužníci FÚ jsou mimo počty exekucí v ČR,které se vymáhají až 30 let,kdy dítě od narození až do dospělosti žije v exekuční rodině.Lhůty si může FÚ vždy prodloužit úkonem ve věci po 6 letech.Tyto lhůty je nutné zrušit.(např. dopočtený dluh dle pomůcek 1 mil, příslušenství 1,5 mil - celkem 2,5)v exekuci prodán veškerý majetek až na byt,který se prodá exekučně při konřící 30 leté lhůtě).

Do Insolvence tito dlužnící nemohou jít - mají pouze 1 dluh.

K součastnému Insolvenčnímu zákonu - nedivím se,že do insolvence se lidé moc nehrnou.Mizivé procento dlužníků je bez majetku,zbytek by tímto insolvenšním zákonem přišel o střechu nad hlavou, není zachována jistota bydlení - navrhuji zachovat bydlení.

Autor: Ivo Cabák

Navrhl bych zákon u převážně nevynahatelných pohledávek zavest například 8 letou lhutu pro uročení dluhu ať nedochází k x násobku dluhu oproti původnímu a poté dluh zákonem zmrazit ať již neroste i tak muže dosahnout několikanásobku původního dluhu. Líde se takto například nemohou dostat z ulice. Nemyslím zbůsob zmražení urokování Insolvencí.

Autor: Jana Urbánková

Někam bych tam přidala ještě tato ustanovení: "Nelze exekučně vymáhat takovou pohledávku, která dlužníkovi nevznikla jeho vlastní vinou.", a: "Nelze vymáhat takovou pohledávku, jejíž uhrazení by bylo pro dlužníka likvidační."

Autor: Nikol Veselých

Teritorialita je již dávno vyřešena a to státními exekutory ! Tak je i jednoduchý přístup do archyvu pro listiny,kde je má občan podle místní příslušnoszi - tedy v krátké sojeznosti.

Dále je nutné využívat služeb státních exekutorů, kteří pracují za "" tarif "" a tím více nezatěžují povinného

Autor: Pavel Macháček

Tento problém je mnohem širší. Exekutor postihuje dlužníka v pořadí, které se odvíjí od data podané exekuce. V praxi to vypadá tak, že pohledávka věřitele je prostřednictvím exekutora zařazena do fronty na dlužníkovy příjmy. Vymoženost dluhu se proto odkládá až na dobu, kdy daná pohledávka věřitele přijde na řadu. Tento proces může trvat i 10 let a více.

Není proto možné, aby se slučovaly exekuce k jednomu místně příslušnému exekutorovi bez zachování pořadí exekucí!

Vznikl by problém v tom, že místně příslušný exekutor upřednostňuje jím vedené exekuce. Dále bych chtěl podotknout, že valná většina exekucí je vedena na dlužníky, kteří si napůjčovali peníze bezmyšlenkovitě, vůbec je nezajímalo, že se v podstatě dostávají za hranu zákona a mohli by být i trestáni. Legislativa se vydala cestou legalizace trestné činnosti. Není přece normální, že dlužník ví o tom, že dluh není schopen splatit a přesto si půjčuje peníze a totéž platí i pro zboží. Nakonec dluhy někdy úmoří z insolvenčního řízení v zanedbatelné částce, kterou mu umožňuje zákon.

On věřitel se s tím, že nedostane téměř nic nějak uspokojí. Mělo by být jasně specifikováno, kdy se dlužník dopouští již překročení zákona a takový dlužník by měl věřiteli uhradit celou dlužnou částku

Autor: Karel Líbezný

Čl. II, Přechodná ustanovení, odst. 2

Exekuční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Pokud tam toto zůstane bez časového omezení , řeší se jen věci budoucí a vše minulé necháte dál hnít.

Takže vlastně jste nikomu z toho téměř milionu lidí nepomohli a většina cílů napsaných v Důvodové zprávě tak zůstane jen prázdnými slovy bez účinku.

Autor: Josef Svačinka

Tady bych souhlasil s Davidem Michalem. je lepší hlubší kontrola exekutorů, aby neměli prostor pro hledání různých kliček a děr v zákoně.

Autor: Pavel Viktorin

Souhlasím s názory paní Jelínkové, pana Vyhnalíka a pana Líbezného. To je pravé jádro problému. Jsem zvěda jak jsou naši zákonodárci připraveni na přesun vymáhání od usměrněných exekutorů k neregulovaným inkasním agenturám. Nejjednodušší by bylo vymáhání mimo exekutory postavit mimo zákon. Jinak většina problémů s exekutory a dluhovými pastmi tady nemuselo být, kdyby prvoinstanční soudy respektovaly Ústavu ČR. Od kdy platí Ústava ČR? K do chce, ať si přečte nálezy ÚS, II. ÚS 3194/18, III. ÚS 4129/18, I. ÚS 3308/16.

Přidat veřejný komentář

Pomocí tohoto formuláře můžete zveřejnit svůj komentář k připomínkovému řízení. Zveřejnění komentáře je podmíněno ověřením e-mailové adresy. Komentáře neslouží k diskusi, proto je z každé e-mailové adresy možné potvrdit nejvýše jeden komentář k připomínkovému řízení.

Captcha