Podmínky použití

Provozovatelem webu Otevřená sněmovna je Česká pirátská strana se sídlem Na Moráni 360/3, Praha 2, 120 00 (dále jen “provozovatel”).

Svým přístupem na web Otevřené sněmovny www.otevrenasnemovna.cz souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, opusťte prosím web Otevřené sněmovny, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

Uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita webu Otevřené sněmovny se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě jednostranného uvážení provozovatele, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.

Ke každému připomínkovému řízení může návštěvník webu přidat nejvýše jeden komentář. Zveřejnění komentáře je podmíněno ověřením e-mailové adresy nebo platnou registrací. Komentáře neslouží k diskusi, proto je z každé e-mailové adresy včetně uživatelského účtu, který je na e-mailovou adresu navázán, možné zveřejnit nejvýše jeden komentář k jednomu připomínkovému řízení.

Zavazujete se nepřispívat na web Otevřené sněmovny pohoršujícím, hanlivým, nevhodným nebo vulgárním nebo jiným materiálem, jehož zveřejněním by došlo k porušení platných právních předpisů. Tato činnost může vést k odstranění vašeho příspěvku z webu Otevřená sněmovna, k zablokování e-mailové adresy pro přidávání dalších příspěvků, k zablokování uživatelského účtu a/nebo IP adresy, ze které byl příspěvek přidán. E-mail, uživatelský účet a IP adresa, ze které byl komentář přidán, jsou ukládány pro kontrolu a uplatnění těchto podmínek.

Pro každé připomínkové řízení garant volí omezený počet účastníků a provozovatel si jeho prostřednictvím vyhrazuje právo odmítnout vaši účast v připomínkovém řízení. Po ukončení připomínkového řízení mohou být připomínky účastníka trvale zveřejněny v závěrečné zprávě k tomuto řízení. Účastník souhlasí se zveřejněním všech připomínek včetně názvu organizace, za kterou jsou připomínky podány.